Hangar assistent til Fighter Wing Skrydstrup

Profilbillede

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Er du den, der formår at planlægge og bidrage tidsbestemte eftersyn samtidigt med, at du også holder styr på både store og små reparationer såvel forudset som uforudset?

Vil du arbejde i en virksomhed med vekslende/varierende arbejdstider og international rejseaktivitet? Så er du måske vores nye hangar assistent til Aircraft Maintenance Squadron.

Om os

Fighter Wing Skrydstrup (FW) udgør basen for de danske kampfly. FW hovedopgave er at opretholde det danske afvisnings- og fotorekognosceringsberedskab samt at deltage i internationale opgaver med henblik på at indsætte de danske kampfly i luftoperationer. For at kunne holde et højt fagligt niveau deltager FW desuden løbende i en række internationale øvelser.

Hos os er engagement og kompetencer det vigtigste.

Aircraft Maintenance Squadron (AMS) forestår størstedelen af vedligeholdelse og reparationer af Flyvevåbnets F-16 fly og motorer. Vi hører hjemme på Flyvestation Skrydstrup, en arbejdsplads med i alt 700 ansatte, placeret nær Vojens, i Sønderjylland.

I AMS er vi ca. 300 kollegaer fordelt over flere områder på Fighter Wing Skrydstrup.

Den daglige flyvning foregår i MA 727 og afvisningsberedskabet.

Større eftersyns- og vedligeholdelsesopgaver foregår i flyværkstedsområdet, som omfatter eftersynsdokkene, motorværkstedet og specialværkstederne.

Der arbejdes med mange specialer i AMS bl.a. struktur, hydraulik, environmental control system, fuel system, turbofan/jet motor, non-destructive inspection, afsendelse og modtagelse af fly med mere.

Om stillingen

Som hangar assistent i Maintenance Area 727 vil dine primære opgaver være overordnet planlægning, gennemførelse, prioritering og kontrol af flyvedligeholdelse, eftersyn og reparation af F-16 i samråd med hangar ledelsen. Din opgave bliver at sikre der altid er flest mulige brugsklare F-16 i den rigtige konfiguration klar til træningsflyvningen og afvisningsberedskabet.

Arbejdet foregår i et tempofyldt og omskifteligt miljø, hvor der skal tænkes og handles hurtigt.
Den daglige levering foregår i et tæt samarbejde med linelederen, der står for den daglige tilrettelæggelse af afflyvningen med F-16 på operativt niveau, og den ansvarshavende tekniske officer.

Du vil indgå i enhedens ledelsesteam, som tæller 4 officerer og 8 mellemledere, som i fællesskab arbejder benhårdt for at løse enhedens opgaver og samtidigt skabe en god arbejdsplads for vores medarbejdere.

Du har ledelsesansvar for ca. 20 F-16 flymekanikere i hangaren efter den tekniske officers anvisninger. Ledelsesansvaret indbefatter blandt andet opgaver som at sikre trivslen blandt medarbejderne, bistå med medarbejder vurderinger og -udviklingskontrakter (FOKUS) og meget mere.

Derudover hører der til stillingen, som ressourceperson indenfor F-16 og kampfly strukturen, en del projektopgaver sideløbende med den daglige opgaveløsning, eksempelvis styring af værktøj, udvikling/revidering af arbejdsgange og procedurer, brugerrepræsentant i materielanskaffelsessager og andre ad hoc-opgaver.

For at optimere samarbejdet med de mange snitflader imellem hangarledelsen og Linen, forventes det på sigt af dig at du med dit hverv som hangarleder, bliver i stand til at bestride stillingen som fungerende lineleder. En stilling, der fordrer at du er god til at have mange bolde i luften, og at du sætter en ære i at levere varen til tiden.

Med stillingen følger en del rejseaktivitet i forbindelse med øvelser og deployeringer med F-16 både i rollen som hangarleder og lineleder.

Om dig

Du er mellemleder, som har flair for ledelse af erfarne og højt specialiserede medarbejdere.
Du har gode ledelsesmæssige kompetencer, og du evner at skabe gode samarbejdsrelationer på tværs af en organisation med varierede arbejdsområder og mange forskellige specialister.

Du besidder de faglige kompetencer og færdigheder, der kan sikre opgaveløsningen, i henhold til gældende direktiver indenfor det flytekniske område (helikopter, transport eller kampfly) og vedligeholdelsessystemer (SAP). Du har bred erfaring indenfor eftersyn/vedligeholdelse, gerne med stabsteknisk baggrund. Du trives i et tempofyldt miljø, hvor du kan holde hovedet koldt og kundens behov for øje. Du er fleksibel og kan få tingene til at lykkedes, uden at gå på kompromis med kvalitet, sikkerhed eller trivsel. Du har interesse i at ville arbejde med F-35 på sigt.

Du er uddannet flymekaniker, og har relevante DeMars kompetencer indenfor vedligeholdelse. Derudover vil erfaring som klarmelder være særdeles ønskeligt, samt fordelagtigt i opgaveløsningen.

Du har kørekort til bil, kategori B og gode engelskkundskaber.

Foruden ovenstående, vil det være ønskeligt, hvis du har erfaring med DeMars PM Værkstedsmedarbejder, DeMars PM Planlægger, DeMars PM Flyverapport samt Flyvesikkerhedskursus DK.


Ansættelsesvilkår

Stillingen er en sergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en fra konstabelgruppen med et godt udviklingspotentiale.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravet, kan du ansættes på en uddannelsesaftale, hvor du forpligter dig til at gennemføre og relevant uddannelseskrav. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau. Udnævnelse til sergent kan finde sted, når uddannelseskrav og Forsvarets fysiske basiskrav er opfyldt, samt når du har en godkendt helbreds- og tandlægevurdering og honorer de almene krav for udnævnelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Faglært tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested er Skrydstrup.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte chefen major Jeppe Mølskov Bech på telefon 72 84 93 01 eller mail FW-AMS-001@mil.dk
Alternativt kaptajn Jonas Flinker på telefon 72 84 82 99 eller mail FW-AM-001@mil.dk.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent seniorsergent Mads Nørgaard ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 77 eller mail FPS-MAN@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 15. juni 2023 og samtaler forventes afholdt efterfølgende. Stillingen er til besættelse 1. juli 2023 eller hurtigst muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FIGHTER WING
På Danmarks base for de nuværende kampfly, F-16, er Fighter Wing Skrydstrup aktør på mange forskellige opgaver. Vi står foran implementeringen af verdens mest avancerede kampfly, F-35, og dette generationsskifte inden for moderne og innovativ teknologi understreger betydningen af dygtige, engagerede og professionelle kollegaer ved den kommende F-35 Wing.

Vi har en stolt tradition med 40 års erfaring med F-16. Gennem kontinuerlig træning samt tilførsel af dedikerede medarbejdere, sørger vi for at fastholde den førende position blandt vores samarbejdspartnere.

Ved Fighter Wing Skrydstrup sætter professionalismen sit præg på hele organisationen, også med fokus på de individuelle succeser. Vi vægter en ordentlig omgangstone højt og kan byde på en kultur, der åbner op for dette tætte sammenhold. Alt dette er med til at skabe en helt særlig arbejdsplads, hvor ikke alle dage er ens.

Hos os er engagement og kompetencer det vigtigste - ikke efternavn, køn eller alder.


INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Haderslev Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Flyvestation Skrydstrup, Lilholtvej 2, 6500 Vojens

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 14-06-2023; - ansøgningsfristen er overskredet

Ved skriftlig henvendelse: https://candidate.hr-manager.net/ApplicationInit.aspx?cid=1236&ProjectId=183603&DepartmentId=18960&MediaId=4680&SkipAdvertisement=true

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5845761

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet