Nyheder fra Vojens

20 °
Let overskyet

Se alle nyheder

Seneste annoncer fra Vojens og omegn

Job tilbydes:
Teamleder til Administrativ Partner Skrydstrup
Administrativ Partner Skrydstrup søger en erfaren og handlekraftig elementleder inden for administration. Har du gode leder- og samarbejdsevner på tværs af enheder? Så er du måske vores nye kollega. Om osAdministrativ Partner Skrydstrup hører til i Flyvevåbnets Administrative Fællesskab, der er en afdeling under Flyvevåbnets nyoprettede wing - Operations Support Wing.Administrativ Partner Skrydstrup har ansvaret for at levere HR- og administrationsydelser - primært til Fighter Wing Skrydstrup. Sektionen er et nyt organisatorisk element bygget på den tidligere HR sektion, ressourcesektion og øvrige administrative medarbejdere ved FW.Vi ønsker at støtte chefer og øvrigt ansatte med ”kunden” i centrum. En støtte der leveres med faglighed og kvalitet i højsædet.Vi har en uformel omgangstone baseret på gensidig respekt og godt humør. Vi arbejder for, at det administrative fællesskab er et godt sted at arbejde, hvor trivsel og fleksibilitet går hånd i hånd med opgaveløsningen.Om stillingenSom elementleder for administration er ledelse først og fremmest i fokus. Du har et ansvar for dine medarbejderes udvikling og trivsel, men selvfølgelig også for den daglige drift i elementet. Elementet består af en SSG, en OS, en overassistent og fire konstabler.Du vil fungere som rådgiver inden for generel administration, ligesom du vil bidrage til udmøntningen af lokale bestemmelser og policys.Du kommer til at samarbejde med alle personelgrupper og i alle dele af organisationen ved FW. Dette vil ske gennem møder med afdelingschefer og øvrige chefer, men også i den daglige kontakt med FW medarbejdere.Du vil få et stort ansvar i forbindelse med arbejdstid for og rejseafregning af medarbejdere ved FW, herunder også efterfølgende controlling. Når FW ledelse beder om statusopgørelser inden for det administrative område, vil du ofte fremskaffe de relevante data.Om digDu er seniorsergent og har forrettet administrativ tjeneste. Alternativt er du en erfaren oversergent, der er vurderet egnet til højere niveau.For at kunne varetage din opgaveportefølje, vil det kræve gode kompetencer inden for kommunikation, samarbejde og helhedsorientering. Som administrativ medarbejder vil hverdagen sjældent være rutinepræget, så du skal kunne trives med ad hoc opgaver og hastesager. Du skal være proaktiv og opsøgende i dine arbejdsopgaver for Fighter Wing Skrydstrup.Du er blevet leder, fordi ledelse og mennesker i høj grad interesserer dig. Du formår at tale med alle i organisationen, og du formår at fokusere på den samlede opgaveløsning for en myndighed på tværs af organisatoriske skel.Kandidater med uddannelse og erfaring inden for administration vil klart blive foretrukket.Et solidt kendskab til Forsvarets Arbejdstidssystem, DeMars, Captia og Officepakken vil også være en fordel.AnsættelsesvilkårStillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.Stillingen kan besættes af en oversergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse inden for en kortere årrække. I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på udnævnelse til seniorsergent efterfølgende. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.Dit faste tjenestested er Flyvestation Skrydstrup. Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet. Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer. Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse internationale operationer. KONTAKT OG ANSØGNINGHvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte major Søren Pedersen, chef for Administrativ Partner Skrydstrup på telefon nr. 20 18 21 41. Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent chefsergent Troels Enig ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 64 eller mail FPS-TEN@MIL.DK. Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.Ansøgningsfristen er 28. juli 2022. Samtaler forventes afholdt i uge 31.Ansættelse ønskes pr. 1. september 2022.Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen. FOKUS og referencer kan medsendes. I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.OM OPERATIONS SUPPORT WINGOperations Support Wing (OSW) opstiller Flyvevåbnets (FLV) kapaciteter inden for Tactical Support, Air Base Support og Mission Support. Kapaciteterne indeholder bl.a. Air Mobile Protection and Recovery, Military Working Dog, Forward Aeromedical Evacuation, Joint Datalink Operations Centre, Flyvevåbnets Fototjeneste, Elektronisk Krigsførelses- og Opdateringscenter, DMI, Radiosonde og Bevogtningstjenesten.Endvidere forestår OSW uddannelser i form af FLV Basisuddannelse, missionsforberedende uddannelse samt enkelte operationsstøtteefteruddannelser. Derudover leverer OSW administrativ støtte til FLV myndigheder via Flyvevåbnets Administrative Fællesskab, mens OSW via Prinsens Musikkorps understøtter såvel traditionsplejen som den ceremonielle virksomhed i FLV. Endelig varetager chefen for OSW garnisonskommandantskabet for Flyvestation Karup og er i den forbindelse ansvarlig for bevogtning og sikring af flyvestationen i fred, krise og krig.
Flyvestation Skrydstrup
Indrykket 7. juli på JobNet
Indryk gratis dine annoncer på Bilhandel.dk, Retro-app.dk, Ridr.dk og Handyhand.dk