Nyheder fra Vojens

13 °

Se alle nyheder

Seneste annoncer fra Vojens og omegn

Job tilbydes:
Tilkaldevikarer til Botilbud for voksne med fysisk/psykisk handicap i Vojens og omegn
Bogruppe C:Bostedet Kirsebærhaven Vestergyden 9, Sommersted,Bostedet Østergade 16 og 92 i Vojens,Bostedet Højgade 7CAllégade 21B i Vojens,søger tilkaldevikarer, der kan hjælpe med at træde til ved dag-aftenvagter i hverdagen og weekendvagter, ved faste medarbejderes sygdom, ferie eller anden fravær fra arbejdspladsen.Vi har med andre ord brug for dig, når vi akut får en sygemelding, når ferieplaner skal dækkes m.m.Du vil kunne forvente at blive oplært i flere enheder.Kørekort er påkrævet.Kerneopgave på bostedet er, at støtte borgerne i deres udvikling og trivsel til mestring af eget liv. Enkelte borgere har brug for et meget forudsigeligt miljø og en tydelig ydre struktur, der danner rammen om den pædagogiske praksis.Du kan læse mere om bostederne ved at klikke her.Vi vil prioritere ansøgere, der har kendskab til området eller kan bidrage med livserfaring.Yderligere oplysningerFå mere at vide hos bostedsleder Lone Lindberg Holm på telefon 23 10 36 02, mail: lolh@haderslev.dkAnsøgningsfristSend din ansøgning, CV og bilag senest fredag den 29. oktober 2021.Der vil løbende blive indkaldt til samtaler.Om Haderslev KommuneHaderslev Kommune er en værdibaseret organisation.Vores fælles værdier – ligeværdighed, enhed, tillid og trivsel – er afsæt for både ledelse og samarbejde, og der er fleksibilitet og frihed til forskel, når vi løser vores kerneopgave.Haderslev Kommune har røgfri arbejdstid. Medarbejdernes sundhed er i fokus og med røgfri arbejdstid vil vi beskytte medarbejdere mod tobaksrøg i arbejdsmiljøet, støtte medarbejdere, der gerne vil være røgfri, og sikre at nye medarbejdere og unge ikke begynder at ryge på arbejdspladsen. Denne jobannonce blev oprindeligt opslået på https://www.ofir.dk/ (Den originale annonce kan ses på: https://www.ofir.dk/showojob?ofirid=ac9e644a)
Bostedet Østergade
Indrykket 18. oktober på JobNet
Job tilbydes:
Idrætsbefalingsmand i GME-sektionen ved Fighter Wing Skrydstrup
Brænder du for at arbejde med militær fysisk træning og generel militær efteruddannelse (GME) af medarbejdere med vidt forskellige funktionsniveauer og specialeområder?Så er stillingen som idrætsbefalingsmand i sektionen for GME ved Fighter Wing Skrydstrup lige dig!Om osPå Danmarks base for de nuværende kampfly, F-16, er Fighter Wing Skrydstrup aktør på mange forskellige opgaver. Sektionen for GME forestår efteruddannelse og vedligeholdende uddannelse af militære færdigheder for medarbejderne ved Fighter Wing. Vores primære opgave er at sørge for, at medarbejderne er indsættelsesparate og klar til at deltage i Flyvevåbnets internationale operationer, øvelser og deployeringer – både fysisk og militærfagligt.Sektionen består af to elementer: et Generel Militær Efteruddannelseselement der planlægger og gennemfører uddannelse indenfor bl.a. skydning og udvidede militære kvalifikationer (UMK), samt et Militær Fysisk Træningselement der planlægger og gennemfører uddannelse der relaterer sig til militær fysisk træning, bl.a. gennemførsel af holdtræninger og Forsvarets Fysiske Basistest (FFB).Vores to elementer har et tæt samarbejde og vi støtter jævnligt hinanden i vores respektive opgaveløsninger, hvilket betyder at vi ofte arbejder udover vores primære fagområde.Om stillingenI stillingen som idrætsbefalingsmand vil du forrette tjeneste i Militær Fysisk Træningselementet. Din nærmeste foresatte er elementlederen, en seniorsergent.Dine arbejdsopgaver består primært i instruktør- og faglærervirke indenfor fagene militær fysisk træning og førstehjælp. Ift. militær fysisk træning vil du være testleder i FFB og gennemføre forskellige holdtræninger, ligesom du vil skulle gennemføre individuelle træningsforløb med medarbejdere, der ønsker at komme i bedre form, eller medarbejdere som har indgået en aftale med deres leder herom. Du vil desuden skulle planlægge og gennemføre større idrætsbegivenheder og stævner, eks. Cross Country og orienteringsløb.Ift. førstehjælp vil du gennemføre vedligeholdende og supplerende førstehjælpskurser for medarbejderne, herunder også den vedligeholdende sanitetsdel af SERE-uddannelsen med vores F-16 piloter.Du vil også med jævne mellemrum skulle støtte Generel Militær Efteruddannelseselementet i dets planlægning og gennemførsel af uddannelses- og kursus aktiviteter.Om digDu er oversergent eller erfaren sergent i Forsvaret og har tidligere forrettet tjeneste i en uddannelsesenhed, hvilket har bibragt dig erfaring som instruktør eller faglærer, særligt indenfor fagene militær fysisk træning og førstehjælp. Du er med andre ord en fagnørd med en forkærlighed for de grundlæggende militære fag og du brænder for at bibringe dine kommende kolleger den nødvendige viden og fysik til at kunne honorere de udfordringer de møder ved en eventuel udsendelse.Du holder af en udfordrende og afvekslende hverdag, hvor dine opgaver kan spænde fra at undervise piloterne i taktisk sanitet på kamppladsen, til at motivere og monitere en medarbejder på et vægttabsforløb eller generelt træningsforløb.Det er vigtigt, at du er samarbejdsstærk og empatisk, da du skal indgå i et dynamisk team og løse opgaver, hvor medarbejderne er i centrum og formålet er at højne deres færdigheder og styrke deres indsættelsesparathed.AnsættelsesvilkårStillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.Stillingen kan besættes af en sergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse indenfor en kortere årrække. I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på udnævnelse til oversergent efterfølgende. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.Dit faste tjenestested vil være i Skrydstrup. Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet. Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer. Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer. KONTAKT OG ANSØGNINGHvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte Chefen for GME, premierløjtnant Max T. D. Jensen på mail FW-GME-001@MIL.DK eller på telefon 72848313 eller på mobil 21631647.Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent seniorsergent Jakob Keiniche Ullergaard ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS248@MIL.DK. Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.Ansøgningsfristen er 19. november 2021. Ansættelsessamtaler afholdes i uge 48. Stillingen er til besættelse pr. 1. februar 2022.Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen. FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav. I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.OM FIGHTER WING SKRYDSTRUPPå Danmarks base for de nuværende kampfly, F-16, er Fighter Wing Skrydstrup aktør på mange for-skellige opgaver. Vi står foran implementeringen af verdens mest avancerede kampfly, F-35, og dette generationsskifte inden for moderne og innovativ teknologi understreger betydningen af dygtige, engagerede og professionelle kollegaer ved den kommende F-35 Wing.Vi har en stolt tradition med 40 års erfaring med F-16. Gennem kontinuerlig træning samt tilførsel af dedikerede medarbejdere, sørger vi for at fastholde den førende position blandt vores samarbejds-partnere.Ved Fighter Wing Skrydstrup sætter professionalismen sit præg på hele organisationen, også med fokus på de individuelle succeser. Vi vægter en ordentlig omgangstone højt og kan byde på en kultur, der åbner op for dette tætte sammenhold. Alt dette er med til at skabe en helt særlig arbejdsplads, hvor ikke alle dage er ens. Hos os er engagement og kompetencer det vigtigste - ikke efternavn, køn eller alder.
Flyvestation Skrydstrup
Indrykket 20. oktober på JobNet
Job tilbydes:
Teamleder til Administrativ Partner Skrydstrup
Administrativ Partner Skrydstrup søger en erfaren og handlekraftig elementleder inden for administration. Har du gode leder- og samarbejdsevner på tværs af enheder? Så er du måske vores nye kollega. Om osAdministrativ Partner Skrydstrup hører til i Flyvevåbnets Administrative Fællesskab, der er en afdeling under Flyvevåbnets nyoprettede wing - Operations Support Wing.Administrativ Partner Skrydstrup har ansvaret for at levere HR- og administrationsydelser - primært til Fighter Wing Skrydstrup. Sektionen er et nyt organisatorisk element bygget på den tidligere HR sektion, ressourcesektion og øvrige administrative medarbejdere ved FW.Vi ønsker at støtte chefer og øvrigt ansatte med ”kunden” i centrum. En støtte der leveres med faglighed og kvalitet i højsædet.Vi har en uformel omgangstone baseret på gensidig respekt og godt humør. Vi arbejder for, at det administrative fællesskab er et godt sted at arbejde, hvor trivsel og fleksibilitet går hånd i hånd med opgaveløsningen.Hos os er engagement og kompetencer det vigtigste - ikke efternavn, køn eller alder.Om stillingenSom elementleder for administrationen er ledelse først og fremmest i fokus. Du har et ansvar for dine medarbejderes udvikling og trivsel, men selvfølgelig også for den daglige drift i elementet. Elementet består af en seniorsergent, en verserent, en overassistent og tre flyverspecialister.Du vil fungere som rådgiver inden for generel administration, ligesom du vil bidrage til udmøntningen af lokale bestemmelser og policys.Du kommer til at samarbejde med alle personelgrupper og i alle dele af organisationen ved Fighter Wing Skrydstrup.Dette vil ske gennem møder med afdelingschefer og øvrige chefer, men også i den daglige kontakt med Fighter Wings medarbejdere.Du vil få et stort ansvar i forbindelse med arbejdstid for og rejseafregning af medarbejdere ved Fighter Wing, herunder også efterfølgende controlling. Når Fighter Wing ledelse beder om statusopgørelser inden for det administrative område, vil du ofte fremskaffe de relevante data.Om digDu er seniorsergent med administrativ erfaring.For at kunne varetage din opgaveportefølje, vil det kræve gode kompetencer inden for kommunikation, samarbejde og helhedsorientering. Som administrativ medarbejder vil hverdagen sjældent være rutinepræget, så du skal kunne trives med ad hoc opgaver og hastesager. Du skal være proaktiv og opsøgende i dine arbejdsopgaver for Fighter Wing Skrydstrup.Du er blevet leder, fordi ledelse og mennesker i høj grad interesserer dig. Du formår at tale med alle i organisationen, og du formår at fokusere på den samlede opgaveløsning for en myndighed på tværs af organisatoriske skel.Kandidater med uddannelse og erfaring inden for administration vil klart blive foretrukket.Et solidt kendskab til Forsvarets Arbejdstidssystem, DeMars, Captia og Officepakken vil også være en fordel.AnsættelsesvilkårStillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.Faglært tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.Dit faste tjenestested vil være i Skrydstrup. Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet. Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer. Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer. KONTAKT OG ANSØGNINGHvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte major Søren Pedersen, chef for Administrativ Partner Skrydstrup på telefon 72 84 48 55. Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent seniorsergent Troels Enig ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 64 eller mail FPS-BA-BS245@MIL.DK. Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.Ansøgningsfristen er 18. november 2021. Samtaler forventes afholdt 24. november 2021.Ansættelse ønskes pr. 1. januar 2022.Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen. FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav. I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.OM FIGHTER WING SKRYDSTRUPPå Danmarks base for de nuværende kampfly, F-16, er Fighter Wing Skrydstrup aktør på mange forskellige opgaver. Vi står foran implementeringen af verdens mest avancerede kampfly, F-35, og dette generationsskifte inden for moderne og innovativ teknologi understreger betydningen af dygtige, engagerede og professionelle kollegaer ved den kommende F-35 Wing.Vi har en stolt tradition med 40 års erfaring med F-16. Gennem kontinuerlig træning samt tilførsel af dedikerede medarbejdere, sørger vi for at fastholde den førende position blandt vores samarbejdspartnere.Ved Fighter Wing Skrydstrup sætter professionalismen sit præg på hele organisationen, også med fokus på de individuelle succeser. Vi vægter en ordentlig omgangstone højt og kan byde på en kultur, der åbner op for dette tætte sammenhold. Alt dette er med til at skabe en helt særlig arbejdsplads, hvor ikke alle dage er ens. Hos os er engagement og kompetencer det vigtigste - ikke efternavn, køn eller alder.
Flyvestation Skrydstrup
Indrykket 15. oktober på JobNet
Indryk gratis dine annoncer på Bilhandel.dk, Retro-app.dk, Ridr.dk og Handyhand.dk