Nyheder fra Vojens

6 °
Tåget
Alarm112

Se alle nyheder

Seneste annoncer fra Vojens og omegn

Job tilbydes:
Chef til Depotsektion med særligt materiel i Supply Chain Divisionen i Skrydstrup
Er du en erfaren militær chef på M331 niveauet og har du en solid indsigt i personaleledelse, herunder distanceledelse og -udvikling, driftsoptimering og logistik? Så kunne du være den rette chef til vores depot.Om osForsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse søger en erfaren chef til Depotsektionen for særligt materiel inden for Supply Chain Divisionen. Sektionen har ansvaret for effektiv levering af varer til både interne og eksterne enheder og kunder, både nationalt og internationalt. Depotsektionen er placeret i Skrydstrup med tilhørende depoter i Sydjylland, Midtjylland, Nordjylland og Sjælland samt Karup.Om stillingenDu får ansvaret for et dynamisk team på i alt 3 medarbejdere i Skrydstrup samt personalet ved de øvrige fem depoter - i alt ca. 70 medarbejdere. Du forestår den daglige ledelse af sektionen, fordeler opgaver og ressourcer ligesom du varetager sektionens HR og personaleopgaver, herunder kompetenceudvikling, ansættelse og afsked mv. Du optimerer løbende logistiske forretningsgange, processer og procedurer. Herudover varetager du selvstændig sagsbehandling på relevante ressortområder, som kræver stor specialviden ligesom du forestår planlægning, koordination og gennemførelse af alle de med sektionens forbundne opgaver, herunder logistikplanlægning og optimering af den militære sikkerhed i relation til depoterne. Endelig skal du videreføre de allerede igangsatte udviklingsaktiviteter, der har til formål at optimere håndteringen af depotets varer, samt bidrage til en positiv udvikling af sektionen i samarbejde alle relevante interessenter. Fast tjenestested er i Skrydstrup, men der skal påregnes en del rejseaktivitet - specielt til de øvrige depoter.Om digDu har gennemført Videreuddannelsestrin II (VUT II) eller tilsvarende kursus. Du har erfaring som chef ved en af Forsvarets niveau II eller III myndigheder. Du trives med at arbejde i et værnsfælles miljø, hvor der er både civilt og militært ansatte og har fokus på at bidrage med din viden både i sektionen og resten af organisationen. Du har gode kvalifikationer og kompetencer inden for logistik og personaleledelse.Som person kan du samarbejde på alle niveauer og kommunikerer ubesværet såvel skriftligt som mundtligt på både dansk og engelsk. Du formår at holde fokus på helheden i opgaveløsningen. Du er analytisk stærk, struktureret og særdeles løsningsorienteret. Du er robust med en naturlig gennemslagskraft samtidig med, at du besidder den nødvendige tålmodighed og vedholdenhed.Kontinuitet i sektionen er af væsentlig betydning.AnsættelsesvilkårStillingen besættes efter protokollat til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet. Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer og orlogskaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.Ved besættelse af stillingen efter ansøgning bortfalder nuværende personlige kvalifikationstillæg, men der vil i forbindelse med ansættelse være mulighed for at forhandle et personligt kvalifikationstillæg.Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte chefen for Depotafdelingen Christian Busch på telefon 30 62 36 38. Hvis du vil vide mere om løn og ansættelsesforhold, kan du ringe til HR-konsulent Pia Knudsen på telefon 72 81 91 44.Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du tage dem med til en eventuel samtale.Ansøgningsfrist er den 17. marts 2024. Stillingen er til besættelse den 1. august 2024.Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI)Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) fungerer som materielfagligt videnscenter og logistisk myndighed. I samarbejde med Værnsfælles Forsvarskommando med underliggende værnsstabe sikrer FMI rettidig støtte og forsyninger til Forsvarets igangværende operationer i ind- og udland. Det er FMI´s opgave at anskaffe, vedligeholde og videreudvikle materielkapaciteter for alle Forsvarets myndigheder lige fra kampvogne, skibe og jagerfly til støvler, feltrationer og lommeknive. FMI er en styrelse under Forsvarsministeriet og administrerer ca. en tredjedel af det samlede forsvarsbudget. Pengene bliver brugt til at yde den bedst mulige støtte til især de udsendte styrker og operative enheder.
Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse Flyvestation Skrydstrup
Indrykket 1. marts på JobNet
Indryk gratis dine annoncer på Bilhandel.dk, Retro-app.dk, Ridr.dk og Handyhand.dk