Nyheder fra Vojens

14 °
Mange skyer

Se alle nyheder

Seneste annoncer fra Vojens og omegn

Job tilbydes:
Idrætsbefalingsmand i GME-sektionen ved Fighter Wing Skrydstrup
Brænder du for at arbejde med militær fysisk træning og generel militær efteruddannelse af medarbejdere med vidt forskellige funktionsniveauer og specialeområder?Så er stillingen som idrætsbefalingsmand i sektionen for Generel Militær Efteruddannelse ved Fighter Wing Skrydstrup lige dig! Om osPå Danmarks base for de nuværende kampfly, F-16, er Fighter Wing Skrydstrup aktør på mange forskellige opgaver. Vi står foran implementeringen af verdens mest avancerede kampfly, F-35, og dette generationsskifte inden for moderne og innovativ teknologi understreger betydningen af dygtige, engagerede og professionelle kollegaer ved den kommende F-35 Wing.Vi har en stolt tradition med 40 års erfaring med F-16. Gennem kontinuerlig træning samt tilførsel af dedikerede medarbejdere, sørger vi for at fastholde den førende position blandt vores samarbejdspartnere.Ved Fighter Wing Skrydstrup sætter professionalismen sit præg på hele organisationen, også med fokus på de individuelle succeser. Vi vægter en ordentlig omgangstone højt og kan byde på en kultur, der åbner op for dette tætte sammenhold. Alt dette er med til at skabe en helt særlig arbejdsplads, hvor ikke alle dage er ens. Hos os er engagement og kompetencer det vigtigste - ikke efternavn, køn eller alder.Sektionen for Generel Militær Efteruddannelse forestår efteruddannelse og vedligeholdende uddannelse af militære færdigheder for medarbejderne ved Fighter Wing. Vores primære opgave er at sørge for, at medarbejderne er indsættelsesparate og klar til at deltage i Flyvevåbnets internationale operationer, øvelser og deployeringer – både fysisk og militærfagligt.Om stillingenI stillingen som idrætsbefalingsmand vil du forrette tjeneste i Militær Fysisk Træningselementet. Din nærmeste foresatte er elementlederen, en seniorsergent.Dine arbejdsopgaver består primært i instruktør- og faglærervirke indenfor fagene militær fysisk træning og førstehjælp. Ift. militær fysisk træning vil du være testleder i Forsvarets Fysiske Basiskrav og gennemføre forskellige holdtræninger, ligesom du vil skulle gennemføre individuelle træningsforløb med medarbejdere, der ønsker at komme i bedre form, eller medarbejdere som har indgået en aftale med deres leder herom. Du vil desuden skulle planlægge og gennemføre større idrætsbegivenheder og stævner, eks. Cross Country og orienteringsløb.Ift. førstehjælp vil du gennemføre vedligeholdende og supplerende førstehjælpskurser for medarbejderne, herunder også den vedligeholdende sanitetsdel af SERE-uddannelsen med vores F-16 piloter.Du vil også med jævne mellemrum skulle støtte Generel Militær Efteruddannelseselementet i dets planlægning og gennemførsel af uddannelses- og kursusaktiviteter.Om digDu er oversergent eller erfaren sergent i Forsvaret og har tidligere forrettet tjeneste i en uddannelsesenhed, hvilket har bibragt dig erfaring som instruktør eller faglærer, særligt inden for fagene militær fysisk træning og førstehjælp. Du har en god teoretisk forståelse for træning og ernæring, og kan selvstændigt tilegne dig ny viden inden for de to områder. Det er ønskeligt at du som minimum har MFT2 eller tilsvarende militær/civiluddannelse. Du er med andre ord en fagnørd med en forkærlighed for de grundlæggende militære fag og du brænder for at bibringe dine kommende kolleger den nødvendige viden og fysik til at kunne honorere de udfordringer de møder ved en eventuel udsendelse.Du holder af en udfordrende og afvekslende hverdag, hvor dine opgaver kan spænde fra at undervise piloterne i taktisk sanitet på kamppladsen, til at motivere og monitere en medarbejder på et vægttabsforløb eller generelt træningsforløb.Det er vigtigt, at du er samarbejdsstærk og empatisk, da du skal indgå i et dynamisk team og løse opgaver, hvor medarbejderne er i centrum og formålet er at højne deres færdigheder og styrke deres indsættelsesparathed.AnsættelsesvilkårStillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.Stillingen kan besættes af en sergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse inden for en kortere årrække. I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på efterfølgende udnævnelse. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau. Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst. Dit faste tjenestested vil være i Skrydstrup. Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet. Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer. Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer. KONTAKT OG ANSØGNINGHvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte CSG Claus Kulmbach LD GME, FW-GME04@FIIN.DK eller på tlf. 72848310 / 20537274. Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Seniorsergent Mads Nørgaard ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse mail FPS-MAN@MIL.DK. Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning. Ansøgningsfrist er den 17. oktober 2022 og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter. Stillingen er til besættelse den 1. november 2022 eller snarest derefter. Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen. FOKUS og referencer kan medsendes. I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen. OM FIGHTER WING På Danmarks base for de nuværende kampfly, F-16, er Fighter Wing Skrydstrup aktør på mange forskellige opgaver. Vi står foran implementeringen af verdens mest avancerede kampfly, F-35, og dette generationsskifte inden for moderne og innovativ teknologi understreger betydningen af dygtige, engagerede og professionelle kollegaer ved den kommende F-35 Wing.Vi har en stolt tradition med 40 års erfaring med F-16. Gennem kontinuerlig træning samt tilførsel af dedikerede medarbejdere, sørger vi for at fastholde den førende position blandt vores samarbejdspartnere.Ved Fighter Wing Skrydstrup sætter professionalismen sit præg på hele organisationen, også med fokus på de individuelle succeser. Vi vægter en ordentlig omgangstone højt og kan byde på en kultur, der åbner op for dette tætte sammenhold. Alt dette er med til at skabe en helt særlig arbejdsplads, hvor ikke alle dage er ens. Hos os er engagement og kompetencer det vigtigste - ikke efternavn, køn eller alder.
Flyvestation Skrydstrup
Indrykket 4. oktober på JobNet
Indryk gratis dine annoncer på Bilhandel.dk, Retro-app.dk, Ridr.dk og Handyhand.dk