Nyheder fra Vojens

16 °
Klar himmel
Alarm112

Se alle nyheder

Seneste annoncer fra Vojens og omegn

Job tilbydes:
Rådighedsstilling - Konstabel af reserven ved Fighter Wing Skrydstrup
Forsvaret er parat til at udfordre dig. Er du parat til at tage udfordringen op?Er du hjemsendt eller i reserven, og kunne du tænke dig relevant tjeneste og videreuddannelse? Så er en stilling som hjælpeinstruktør ved Fighter Wing reserven (FW RES) i Skrydstrup måske noget for dig.Om osReserven ved Fighter Wing i Skrydstrup består aktuelt af ca. 60 mand, og vi har plads til flere. Vores primære opgave pt. er planlægning og gennemførelse af uddannelse i grundlæggende militære færdigheder (UMK) af det faste uniformerede personel ved enheden.Fighter Wing Skrydstrup (FW) udgør basen for de danske kampfly. FW hovedopgave er at opretholde det danske afvisnings- og fotorekognosceringsberedskab samt at deltage i internationale opgaver med henblik på at indsætte de danske kampfly i luftoperationer. For at kunne holde et højt fagligt niveau deltager FW desuden løbende i en række internationale øvelser.Om stillingenSom konstabel bliver du tilknyttet en af vores faggrupper, der er dannet med henblik på varetagelsen af vores opgaver med planlægning og gennemførelse af UMK ved Fighter Wing’en.Du kommer dermed til at indgå i vores hjælpeinstruktørpulje, hvor du vil stå til rådighed for faggrupperne efter behov, herunder Sanitet (SAN), skyttetjeneste (SKYT), Skydning(SKYD) eller CBRN.Det forventes, at du gør tjeneste mindst 14 dage årligt, hvoraf du forventes at gøre tjeneste mindst 10 dage årligt og herunder deltager i arrangementer, der vedligeholder dine militærfaglige uddannelse som er nødvendig for at kunne løse dine opgaver ved WRES. Du vil typisk blive indkommanderet med en varighed på 1-4 dage.Om digDu er konstabel og værdsætter helt grundlæggende det militære hverv. Du er enten hjemsendt og savner den grønne tjeneste eller er allerede tilknyttet en reserveenhed og ønsker mere tjeneste. Hvilket værn, du tidligere har gjort tjeneste ved, er mindre relevant. Ved ansættelse i stillingen tilknyttes du Flyvevåbnet.AnsættelsesvilkårRådighedsstillingen er niveaufastsat til konstabel af reserven, og ansættelsen sker i henhold til gældende overenskomst mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Centralforeningen for Stampersonel og den til enhver tid gældende Fællesoverenskomst for Centralorganisationen af 2010 (CO10). Du aflønnes pr. indkommanderingsdag (7,4 timer). Der optjenes særlig feriegodtgørelse på 12,5 %. Der indbetales ikke til pension. Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skalbl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under heleansættelsen. Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder vedenheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende,fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer. Ansættelsen i reservestillingen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskravog ved helbreds- og tandlægevurderinger kan erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.Kontakt og ansøgningHvis du har spørgsmål til stillingen er du velkommen til at kontakte Claus Lindegaard på telefon 40 27 74 74. Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Cecilie Aagaard ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 90. Ansøgningsfristen er den 30. juni 2023. For at komme i betragtning til rådighedsstillingen, beder vi dig sende din ansøgning med tilhørende bilag elektronisk via linket. Det er i den forbindelse vigtigt, at alle bilag bliver vedhæftet som PDF-filer. I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
Flyvestation Skrydstrup
Indrykket 30. maj på JobNet
Job tilbydes:
Elektriker søges til Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse på Flyvestation Skrydstrup
Ønsker du en hverdag med spændende og udfordrende opgaver inden for bygnings- og etablissementsdrift? Så har vi en stilling til dig.Om osForsvarsministeriets Ejendomsstyrelse har hovedkontor i Hjørring, men har medarbejdere påtjenestesteder i hele landet. Vi leverer og udvikler de fysiske rammer for de militære operative enheder og de øvrige myndigheder under Forsvarsministeriet. Vi sikrer elforsyning, varme og vand, udfører bygningsvedligeholdelse og mindre reparationer, mindre opgaver ude på arealerne og meget, meget mere. Mange af opgaverne løses af vores 28 etablissementspartnerelementer, der er fordelt på de største tjenestesteder i hele landet. Her håndteres alt fra brugerhenvendelser og indkøb til arrangementsstøtte og bygningsvedligehold.Tidligere har mange af disse opgaver været udført af en ekstern leverandør. Men vi har hjemtaget flere af arbejdsopgaverne, for at understøtte hverdagen i Forsvaret og det operative behov langt bedre. Vi har i løbet af det sidste halve år sagt velkommen til ca. 1.000 nye kollegaer, som alle skal bidrage til at skabe bedre fysiske rammer i hele Forsvaret. Det er store forandringer, og det bliver en travl og spændende periode. Vi har derfor brug for yderligere dygtige og engagerede kolleger, som har en god indstilling til service, vedligehold, samt synes det er spændende at være med til at bygge en ny organisation op.Om stillingenDine opgaver vil i samarbejde med dine kollegaer og de lokale enheder og brugere – såvel militære som civile – bestå i at udføre praktiske drifts- og vedligeholdelsesopgaver, føre tilsyn, kvalitetssikring, kontakt til eksterne leverandør m.m.Opgaverne kan både være planlagte årshjulsopgaver, men der vil også være en del ad hoc opgaver, hvoraf nogle vil have akutkarakter. Ligeledes vil du, både som udførende og som bidragsyder, blive involveret i projektopgaver, inden for både nybyggeri og centralt håndteret bygge og tekniskvedligehold på etablissementet. Du skal således forvente, og kunne trives i en hverdag med et bredt spænd i samarbejdsflader, hvilket inkluderer en tæt dialog med de lokale brugere, kollegaer, eksterne leverandører, projektledere med videre. Om digVi søger en faglært elektriker, med erfaring inden for vedligehold af bygninger og tekniske installationer.Du er vant til at bruge IT-værktøjer og mailsystemer. Du formulerer dig godt på dansk, både i skrift og tale, og har nemt ved at omgås andre mennesker. Du er udadvendt, har et godt humør og en god situationsfornemmelse. Som person er du først og fremmest en god kollega, som værdsætter et godt samarbejde med dine kolleger og bidrager selvfølgeligt til fællesskabet.Du arbejder selvstændigt og har et stort servicegen. Derudover er du initiativrig, tager ansvar for opgaverne og så går du gerne en ekstra mil for at finde løsningen på et problem. Du skal være indstillet på, at der i opstartsperioden kan være mange forhold, der skal afklares og endnu ikke er helt på plads. Det kan derfor blive nødvendigt med ekstra motivation og engagement fra dig i denne periode.Det er en forudsætning, at du har kørekort B. AnsættelsesvilkårAnsættelse og aflønning sker i henhold til den enhver tid gældende organisationsaftale for Håndværker i Staten og den til enhver tid gældende fællesoverenskomst mellem Skatteministeriet og Offentlige Ansattes Organisationer – Det Statslige område (OAO-S-Fællesoverenskomsten).Din samlede løn, består af en grundløn og et individuelt forhandlet tillæg, afhængig af dine kvalifikationer. Hertil kommer en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning. Som ansat under Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforholdet. Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer. KONTAKT OG ANSØGNINGVil du høre mere om stillingerne, er du velkommen til at kontakte Driftsleder ved Etabpartnerelement Skrydstrup Brian F. Ahrenkiel på telefon 5154 7683.Har du spørgsmål til løn og ansættelsesforhold, kan du kontakte HR-konsulent Julie Cramer-Palmquist på telefon 3266 5692.Sådan søger duDu søger stillingen via linket, og vi beder dig vedhæfte din ansøgning, CV og relevante bilag. Vær opmærksom på, at bilag kun kan vedhæftes i PDF-format.Ansøgningsfristen er 21. juni 2023. Vi forventer at holde samtaler umiddelbart efter ansøgningsfristen. Stillingen ønskes besat hurtigst muligt. I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.Du kan læse mere på www.Ejendomsstyrelsen.dk.OM FORSVARSMINISTERIETS EJENDOMSSTYRELSEForsvarsministeriets Ejendomsstyrelse støtter og servicerer militære operative enheder og øvrige myndigheder under Forsvarsministeriet. Vi er ansvarlig for at levere og udvikle de fysiske rammer, som er nødvendige for deres virke. Vores ansvarsområde omfatter nybyggeri, vedligehold og Facility management i form af bl.a. rengøring, kantine og arealpleje. Desuden varetager vi miljø- og energiopgaver og naturpleje af Forsvarets terræner.
Flyvestation Skrydstrup
Indrykket 2. juni på JobNet
Job tilbydes:
VVS Tekniker / montør søges til Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse på Flyvestation Skrydstrup
Ønsker du en hverdag med spændende og udfordrende opgaver inden for bygnings- og etablissementsdrift? Så har vi en stilling til dig.Om osForsvarsministeriets Ejendomsstyrelse har hovedkontor i Hjørring, men har medarbejdere påtjenestesteder i hele landet. Vi leverer og udvikler de fysiske rammer for de militære operative enheder og de øvrige myndigheder under Forsvarsministeriet. Vi sikrer elforsyning, varme og vand, udfører bygningsvedligeholdelse og mindre reparationer, mindre opgaver ude på arealerne og meget, meget mere. Mange af opgaverne løses af vores 28 etablissementspartnerelementer, der er fordelt på de største tjenestesteder i hele landet. Her håndteres alt fra brugerhenvendelser og indkøb til arrangementsstøtte og bygningsvedligehold.Tidligere har mange af disse opgaver været udført af en ekstern leverandør. Men vi har hjemtaget flere af arbejdsopgaverne, for at understøtte hverdagen i Forsvaret og det operative behov langt bedre. Vi har i løbet af det sidste halve år sagt velkommen til ca. 1.000 nye kollegaer, som alle skal bidrage til at skabe bedre fysiske rammer i hele Forsvaret. Det er store forandringer, og det bliver en travl og spændende periode . Vi har derfor brug for yderligere dygtige og engagerede kolleger, som har en god indstilling til service, vedligehold, samt synes det er spændende at være med til at bygge en ny organisation op.Om stillingenDine opgaver vil i samarbejde med dine kollegaer og de lokale enheder og brugere – såvel militære som civile – bestå i at udføre praktiske drifts- og vedligeholdelsesopgaver, føre tilsyn, kvalitetssikring, kontakt til eksterne leverandør m.m.Opgaverne kan både være planlagte årshjulsopgaver, men der vil også være en del ad hoc opgaver, hvoraf nogle vil have akutkarakter. Ligeledes vil du, både som udførende og som bidragsyder, blive involveret i projektopgaver, inden for både nybyggeri og centralt håndteret bygge og tekniskvedligehold på etablissementet. Du skal således forvente, og kunne trives i en hverdag med et bredt spænd i samarbejdsflader, hvilket inkluderer en tæt dialog med de lokale brugere, kollegaer, eksterne leverandører, projektledere med videre. Om digVi søger en faglært VVS tekniker/montør, med erfaring inden for vedligehold af bygninger og tekniske installationer.Du er vant til at bruge IT-værktøjer og mailsystemer. Du formulerer dig godt på dansk, både i skrift og tale, og har nemt ved at omgås andre mennesker. Du er udadvendt, har et godt humør og en god situationsfornemmelse. Som person er du først og fremmest en god kollega, som værdsætter et godt samarbejde med dine kolleger og bidrager selvfølgeligt til fællesskabet.Du arbejder selvstændigt og har et stort servicegen. Derudover er du initiativrig, tager ansvar for opgaverne og så går du gerne en ekstra mil for at finde løsningen på et problem. Du skal være indstillet på, at der i opstartsperioden kan være mange forhold, der skal afklares og endnu ikke er helt på plads. Det kan derfor blive nødvendigt med ekstra motivation og engagement fra dig i denne periode. Det er en forudsætning, at du har kørekort B. AnsættelsesvilkårAnsættelse og aflønning sker i henhold til den enhver tid gældende organisationsaftale for Håndværker i Staten og den til enhver tid gældende fællesoverenskomst mellem Skatteministeriet og Offentlige Ansattes Organisationer – Det Statslige område (OAO-S-Fællesoverenskomsten). Din samlede løn, består af en grundløn og et individuelt forhandlet tillæg, afhængig af dine kvalifikationer. Hertil kommer en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning. Som ansat under Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforholdet. Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer. KONTAKT OG ANSØGNINGVil du høre mere om stillingerne, er du velkommen til at kontakte Driftsleder ved Etabpartnerelement Skrydstrup Brian F. Ahrenkiel på telefon 5154 7683.Har du spørgsmål til løn og ansættelsesforhold, er du velkommen til at kontakte HR-konsulent Julie Cramer-Palmquist på telefon 3266 5692.Du søger stillingen via linket, og vi beder dig vedhæfte din ansøgning, CV og relevante bilag. Vær opmærksom på, at bilag kun kan vedhæftes i PDF-format.Ansøgningsfristen er 21. juni 2023. Vi forventer at holde samtaler umiddelbart efter ansøgningsfristen. Stillingen ønskes besat hurtigst muligt. I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.Du kan læse mere på www.Ejendomsstyrelsen.dk.OM FORSVARSMINISTERIETS EJENDOMSSTYRELSEForsvarsministeriets Ejendomsstyrelse støtter og servicerer militære operative enheder og øvrige myndigheder under Forsvarsministeriet. Vi er ansvarlig for at levere og udvikle de fysiske rammer, som er nødvendige for deres virke. Vores ansvarsområde omfatter nybyggeri, vedligehold og Facility management i form af bl.a. rengøring, kantine og arealpleje. Desuden varetager vi miljø- og energiopgaver og naturpleje af Forsvarets terræner.
Forsvarsministeriet Materiel- og Indkøbsstyrelsen ved FSN Skrydstrup
Indrykket 2. juni på JobNet
Indryk gratis dine annoncer på Bilhandel.dk, Retro-app.dk, Ridr.dk og Handyhand.dk