Pædagoger til etablering af ny ressourcegruppe i Skovreden i Fællesinst. Lagoni

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Vi søger dedikerede pædagoger til Skovreden, som har lyst til at være med til at skabe og udvikle de bedste rammer for børn, der er visiteret til en ressourcegruppe, herunder også børn, som får bevilliget en §32 plads.

Kan du se dig selv være med til at etablere og udvikle et pædagogisk tilbud, hvor vi har høj kvalitet i fokus og hvor det at have øje for stærke børnefællesskaber og deltagelsesmuligheder, bliver et fagligt udgangspunkt.
Vil du være med til at gå forrest i en hverdag, hvor der vil være mange spændende pædagogiske drøftelser samt udfordringer og hvor dialog og samarbejde er en vigtig del af fundamentet? 

Kan du se muligheder i at være med til at etablere en ressourcegruppe en afdeling tæt på almen og hvor det at skabe fællesskaber og sammenhæng på tværs af almen og ressourcegruppe er en styrke og brænder du for at sætte dit præg på kvalificeret faglig udvikling? Så er du vores kommende medarbejder.

Rammer for etablering af ressourcegruppe
Afdelingen Skovreden er en daginstitution normeret til 65 børn i alderen 3-6 år. Ved siden af Skovreden har vi Skovhuset på 300 m2. Planen er at ressourcegruppen skal etableres i Skovreden, hvor vi senest til 1. marts 2024 skal have oprettet 4 pladser. Sideløbende med etablering af de 4 ressourcepladser vil der blive ansøgt om etablering af 0-3 årspladser i afdelingen samt at Skovhuset bliver godkendt som institution. 
Målet er at Skovredens ressourcegruppe skal kunne rumme op til 8 børn i alderen 0-6 år. Inklusiv §32 pladser.

Vi har fokus på at sikre en god kvalitet til vores børn og forældre og derfor er det også vigtigt for os, at de pædagoger som skal være i gruppen i hverdagen, for mulighed for at deltage så tidligt i processen som muligt.

Kvaliteten i vores arbejde med afsæt i den styrkede læreplan 
Vi forestiller os, at du er optaget af at etablere et specialiseret tilbud hvor stærke børnefællesskaber og deltagelsesmuligheder bliver et fagligt udgangspunkt og hvor deltagelse i almen ses som en mulighed.
Du skal have lyst til at blive en del af et pædagogisk team, som igennem kollegial refleksion, digital dokumentation og en nysgerrig evalueringskultur hele tiden arbejder på at udvikle pædagogikken og læringsmiljøerne.

I Fællesinstitutionen Lagoni er vi optaget af at involvere forældrene i børnenes udvikling og af at udvikle læringsmiljøet, så børnene får de bedste betingelser, der understøtter deres trivsel, leg, læring og dannelse.

Vores grundlæggende mindset og pædagogiske arbejde er kendetegnet af en inkluderende og anerkendende tilgang. Alle børn skal opleve at være i privilegerede positioner og føle sig som en del af fællesskabet.

Spændende hverdag med stor indflydelse
Din vigtigste opgave, som del af teamet, er fra starten sammen med den daglige leder at være med til at sætte aftryk og definere og skabe rammerne omkring arbejdet i en ressourcegruppe. 

Dine opgaver på kortere og længere sigt
De mest konkrete opgaver på kort sigt er:

 • sammen med den daglig leder at udvikle et nyt fagligt fundament for en ny ressourcegruppe
 • at være medskaber af en pædagogisk retning i, at alle børn oplever sig betydningsfulde i et fællesskab
 • at målrette rammerne og strukturen, således at vi er klar til at modtage 4 børn senest den 1/3
 • at indrette rum til evt. behandlingsmuligheder.

På længere sigt er der fokus på:

 • at medvirke til at styrke sammenhæng imellem almen og ressourcegruppen der hvor det er muligt
 • at sammen med øvrigt pædagogisk personale at udvikle pædagogiske rammer i takt med at Skovreden bliver 0-6 års inst. og inddrager Skovhuset som institution
 • at videreudvikle ressourcegruppen således at den kan rumme op til 8 børn 
 • at etablere et udeområde der tilgodeser hele børnegruppen.

Om dig
Du er uddannet pædagog og kan fremvise dokumenteret flerårig erfaring i arbejdet med børn i special eller ressourcegrupper. Du kan bidrage i faglig sparring med kollegaer og daglig leder samt at du er stærk i dit faglige mindset. Det er en fordel, hvis du tør at være innovativ ved at afprøve forskellige muligheder således, at vi får skabt de bedste rammer og udviklingsmuligheder for børnene. Det er et krav, at du kan tegn til tale eller at du inden for kort tid kan tilegne dig dette.

Hvem du er som person, er ligeledes vigtigt for os. Du brænder for arbejdet med børn, som har behov for nogle tydelige kodet rammer og at du i dit arbejde kan være nærværende og anerkendende i både handling, tale og skrift.

Det er ligeledes betydningsfuldt, at du ser udvikling som noget spændende og at du godt kan lide at være tovholder – vurdere, implementere, fastholde og forankre nye tiltag.

Det kan du selvfølgelig ikke gøre alene, og det er derfor naturligt for dig at inddrage dine kollegaer, bruge din nærmeste leder og indtænke forældre som en del af løsningen. Det betyder, at du er god til at skabe relationer og at du møder mennesker med respekt og nysgerrighed. Det er naturligt for dig at finde løsninger sammen med andre og du har fokus på, at det du gør, virker.

Ingen kan det hele, men vi lægger vægt på, at du:

 • har høje ambitioner for kvalitet og for det enkelte barns læring, udvikling og trivsel
 • er anerkendende og åben og tydelig i din pædagogik
 • via dialoger inddrager og medvirker til de bedste løsninger
 • er struktureret i din tilgang og kan skabe overblik i pressede situationer
 • har lyst til at indgå i et forpligtende og loyalt teamsamarbejde med det øvrige personale
 • at du viser god energi og humoristisk sans
 • at du har kendskab til forskellige kommunikationssystemer
 • at du har erfaringer med at arbejde med visuelt støtte systemer.

Sæt dit eget aftryk
Vi tilbyder en spændende pædagogstilling, hvor du i høj grad kommer til at få indflydelse på andre menneskers liv – både børnenes og familiers. Samtidig får du stor indflydelse i at være med til at skabe et fantastisk tilbud til børn hvor din faglighed, idéer og kompetencer vil blive udfoldet og bragt i spil. En stilling som kan tilgodese dine evner, men også udvikle nye.

Du bliver en del af et nyt team, bestående af tre pædagoger til ressourcegruppen samt en del af en velfungerende personalegruppe på 12 medarbejdere i børnehaven. Du vil blive en del af et hus, som gerne vil hinanden og som hygger sig i hinandens selskab. Derudover er der en daglig leder tilknyttet Skovreden, som bidrager til sparring, hvor vi udvikler og taler åbent om både succeser og udfordringer.

Derudover tilbyder vi dig en pædagogstilling, hvor du får engagerede og dygtige kollegaer, som står sammen på tværs af fagligheder og har fokus på at skabe størst mulig værdi for børnene og deres forældre. Der er altid hjælp at hente og der er altid brug for dine perspektiver.

Vi tilbyder:

 • En unik mulighed for at blive pædagog i en særdeles aktiv og udviklingsorienteret organisation, med tætte samarbejdsrelationer med kollegaer, praksisvejleder samt samarbejdspartner i distrikt Vest.
 • En enestående mulighed for at være med til at præge rammer og pædagogisk indhold i et nyt tilbud.
 • En engageret forældregruppe, som bidrager hvor det er muligt.
 • En spændende og alsidig stilling.

Interesseret i jobbet?
Har stillingsbeskrivelsen vakt din nysgerrighed og/eller måtte du have lyst til at besøge os så kontakt institutionsleder for Fællesinst. Lagoni Allan Vallenthin Nielsen på telefon 24 85 79 61.  

Tiltrædelse senest 1. marts 2023 eller før hvis muligt.

Løn- og ansættelsesforhold
Løn og ansættelse sker efter gældende overenskomst og principperne i ny løn. Stillingen er på gennemsnitligt 37 timer pr. uge.

Ansøgning
Send din ansøgning, CV og bilag via ansøgningsknappen senest den 7. januar 2024 kl. 12.

Det vil løbende blive holdt samtaler.

Haderslev Kommune
Vi understøtter borgernes liv fra de bliver født til de skal her fra. Vi udvikler foreningslivet i samarbejde med de frivillige. Vi skaber rammerne for, at virksomhederne kan udvikle sig. Vi arbejder hver dag for at give de bedste rammer for vækst og velfærd i vores kommune. Derfor er vores ambition, at vi inden 2030 vil have 250 flere i uddannelse, 500 flere indbyggere og 1.000 flere arbejdspladser i Haderslev Kommune.
Alt det kan du blive en del af med et job hos os i Haderslev Kommune.


Denne jobannonce blev oprindeligt opslået på https://www.ofir.dk/
(Den originale annonce kan ses på: https://www.ofir.dk/showojob?ofirid=bdcccc2c)

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Haderslev Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Fællesinstitutionen Lagoni, afd. Skovreden, Overgårdsvej, 6500 Vojens

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 07-01-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5952681

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet