Pædagog til botilbud med fokus på værdifuld hverdag

Profilbillede
dato

Brænder du for at give borgere med handicap en værdifuld hverdag – så se her.

Velkommen til vores botilbud Odinsgård, som ligger i udkanten af Vojens, tæt på grønne områder og et stisystem til centrum.

Odinsgård er bosted for 26 borgere med vidtgående fysiske, kognitive og psykiske funktionsnedsættelser i alderen 20 – 77 år, som modtager støtte hele døgnet.

Om dig:

 • Du er uddannet pædagog - det er en fordel, hvis du har erfaring med målgruppen. 
 • Du brænder for at bruge din faglige ekspertise og personlige kompetencer til at skabe en tryg, hyggelig og hjemlig atmosfære for borgerne.  
 • Du er positiv, tålmodig og besidder en stærk faglig kompetence samt en vilje til at styrke den socialpædagogiske tilgang og indsats. 
 • Du kan omsætte sin neuro-pædagogiske viden til praktiske handlinger, der tager udgangspunkt i den enkelte borgers nærmeste udviklingszone. 
 • Du har interesse for og evner at arbejde rehabiliterende i tilgangen til borgerne. 
 • Du er dygtig til at opbygge tætte relationer til både borgere og pårørende.  
 • Du møder borgere og pårørende med respekt og nysgerrighed. 
 • Du besidder gode samarbejdsevner og udviser effektivt teamwork med kolleger og andre samarbejdspartnere.  
 • Du anerkender vigtigheden af, at den pædagogiske tilgang går hånd i hånd med den sundhedsfaglige tilgang i arbejdet. 

Om os
Hvis du vil være med til at forme fremtidens botilbud, er du kommet til det rette sted.

I Haderslev Kommune vil vi i den kommende periode udvikle Odinsgård. Botilbuddet skal være kendetegnet ved at fungere som et trygt og hyggeligt hjem for borgerne, og et sted som er indrettet efter, hvad der skaber værdi for borgerne.

Vi vil skabe det nye botilbud ved at:

 • Udvikle et nyt sæt af værdier og etiske principper, som skal være den røde tråd gennem det nye botilbud.
 • Sikre en fysisk ramme om botilbuddet, hvor både inde- og udearealer afspejler behov og ressourcer blandt borgerne og deres pårørende.
 • Udvikle nye hverdagsrytmer og -rutiner for det nye botilbud. Her skal de nye værdier oversættes til, hvilken hjælp, støtte og samarbejde, man som borger og pårørende kan forvente.
 • Sikre at medarbejderne har de nødvendige kompetencer, motivation og ledelsesstøtte til, at de nye hverdagsrytmer og -rutiner kan føres ud i livet.
 • Sikre at der på det nye botilbud vil være tilstrækkeligt kvalificeret og nærværende ledelse til at sikre, at de nye hverdagsrytmer og -rutiner føres ud i livet. Det vil bl.a. sige at sikre, at man som borger oplever en tryg hverdag, hvad enten det er ens faste kontaktperson, en nyansat eller en vikar, der hjælper én den pågældende dag. 

Vi er ca. 35 medarbejdere med forskellige fagligheder, bl.a. social- og sundhedsassistenter og pædagoger. Vi arbejder hver dag ud fra at give borgerne en værdifuld hverdag.

Hvis du synes, det lyder spændende
Er du meget velkommen til at kontakte botilbudsleder Michael Haubo Jakobsen på telefon 29 39 10 75 eller mail: haubo@haderslev.dk for en uformel snak om jobbet. Det gælder også selvom du ikke ved første øjekast opfylder alle kriterier eller er usikker på, om du kan se dig selv i jobbet.

Løn- og ansættelsesvilkår
Løn og ansættelse sker i henhold til gældende overenskomst med SL.

Tiltrædelse snarest muligt. 

Ansættelse på 30-34 timer pr. uge i dag- og aftenvagt, eller med udelukkende aftenvagter samt weekendvagt hver 2. uge.

Ansøgning
Send din ansøgning, CV og bilag hurtigst muligt og senest den 25. juni 2024.

Der vil være løbende samtaler og løbende ansættelser. 

Haderslev Kommune
Vi understøtter borgernes liv fra de bliver født til de skal her fra. Vi udvikler foreningslivet i samarbejde med de frivillige. Vi skaber rammerne for, at virksomhederne kan udvikle sig. Vi arbejder hver dag for at give de bedste rammer for vækst og velfærd i vores kommune. Derfor er vores ambition, at vi inden 2030 vil have 250 flere i uddannelse, 500 flere indbyggere og 1.000 flere arbejdspladser i Haderslev Kommune.
Alt det kan du blive en del af med et job hos os i Haderslev Kommune.


Denne jobannonce blev oprindeligt opslået på https://www.ofir.dk/
(Den originale annonce kan ses på: https://www.ofir.dk/showojob?ofirid=76a5f825)

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Haderslev Kommune

-Virksomheden tilbyder:

-Arbejdsgiver:

Haderslev Kommune - Botilbuddet Odinsgård, Odinsvej, 6500 Vojens

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 25-06-2024;

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/6054076

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet