Pædagog eller sundhedsfaglig medarbejder søges til Bogruppe C, Team Østergade

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Har du lyst til at være en del af et udviklende team, der går professionelt til opgaveløsningen og som vægter, at vores personlige egenskaber og kompetencer er i spil?
Hos os behøver vi ikke alle at være ens. Vi vægter højt, at vi i dialogen og vores feedback er konstruktive. Vi tør at udfordre hinandens synspunkter og handlinger ved at være lyttende, udvise nysgerrighed og interesse for hinandens perspektiver.
Vi værner om det gode arbejdsmiljø, er opmærksom på vores egne og hinandens personlige livsfaser og anser det som en styrke i vores samarbejde.

Om os
Team Østergade, Østergade 16 og Østergade 92 i Bogruppe C i Handicap, Bo og Beskæftigelse i Haderslev Kommune søger pædagoger eller sundhedsfaglige medarbejdere til fast stilling. 

Vi er en del af 4 botilbud, der tilsammen udgør Bogruppe C og er geografisk placeret i Vojens og Sommersted.

Du vil skulle forvente at arbejde i skiftende arbejdstider i hverdage, arbejde hver 2. weekend, helligdage og have sovende nattevagt med tiltrædelse snarest muligt. 

I Østergade 16 bor der 3 borgere i alderen 33-50 år med nedsat psykisk og fysisk funktionsevne. Alle er visiteret til Servicelovens § 85 socialpædagogisk støtte og de bor under ABL § 105, stk. 2. 
Derudover er der tilknyttet tre borgere, der modtager bostøtte fra tilbuddet i egen lejlighed.

I Østergade 92 har vi et vagtværelse. Herfra yder vi støtte til to borgere, der bor i egen lejlighed. Begge borgere har nedsat kognitivt funktionsniveau samt sindslidelse.

Din kerneopgave i Bogruppe C er, at støtte borgerne i deres udvikling og trivsel til mestring af eget liv. Enkelte borgere har brug for et særligt forudsigeligt miljø og en tydelig ydre struktur, der danner rammen om den pædagogiske praksis.

Vi dokumenterer borgerforløb i CURA, med udgangspunkt i de sundhedsfaglige ydelser og pædagogiske udredninger og indsatsmål. Vi registrerer flere gange dagligt borgernes trivsel og tryghed, som henleder til de handlinger, der indgår som det pædagogiske tiltag på det gældende tidspunkt.

Det meste af dagen er vi tre medarbejdere på arbejde, fordelt ud på de ovenstående matrikler. Det forventes derfor, at du kan arbejde selvstændigt i opgaven. 

Der er dagligt sparring med kollegerne og vi vægter internt og eksternt supervision.

I Bogruppe C samarbejder vi om opgaveløsningen og er deltagende på tværs i aktiviteter, fællesmøder og koloni m.m. Bogruppe C har et internt fælles vikarteam.

Vores fælles etiske værdigrundlag bygger på professionel integritet.

Vi forventer derfor, at du:

 • har en høj faglighed og har lyst til at udvikle dig sammen med os, og samtidig har forståelse for, at ting tager tid, men at vi sammen skal bruge tiden på at være nysgerrige – på egen og andres praksis
 • er uddannet pædagog eller sundhedsfaglig medarbejder – gerne med erfaring med målgruppen og området
 • møder såvel borgere som dine kollegaer med respekt og nysgerrighed
 • er fagligt velfunderet, formår at omsætte din viden til praksis samt tør være nysgerrig på egen og dine kollegaers praksis
 • udviser respekt for den enkelte borgers værdier, normer og holdninger og kan tilrettelægge opgaver med udgangspunkt i borgernes ressourcer samt selv- og medbestemmelse
 • bidrager til det gode arbejdsmiljø og helhedsorienterede løsninger med udgangspunkt i gensidig respekt og tillid
 • kan arbejde selvstændigt, er ansvarlig, fleksibel og åben
 • vægter samarbejdet højt, både med kollegaer, borgere, pårørende og andre samarbejdspartnere 
 • kan være ordholden og gør det, du siger, du gør
 • er ærlig og åben om dine hensigter
 • har respekt for aftaler, forpligtelser, løfter og tør tage ansvar.

Yderligere oplysninger
Du kan læse mere om området her på kommunens hjemmeside.
Eller du kan kontakte supporter Tina Kold Asmussen på mail: tslk@haderslev.dk eller på mobil 21 69 11 33 i hverdage fra 8-15.

Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst for hjemmevejledere og pædagogisk personale ved døgninstitutioner m.v. mellem kommunernes Landsforening og Socialpædagogernes Landsforbund.

Vi lægger stor vægt på, at du i din ansøgning beskriver, hvilke kompetencer du mener at kunne bidrage med i den beskrevne stilling. Vi glæder os til at høre fra dig.

Ansøgning
Send din ansøgning, CV og bilag via ansøgningsknappen senest den 22. april 2024. 

Samtaler afholdes løbende.

Haderslev Kommune
Vi understøtter borgernes liv fra de bliver født til de skal her fra. Vi udvikler foreningslivet i samarbejde med de frivillige. Vi skaber rammerne for, at virksomhederne kan udvikle sig. Vi arbejder hver dag for at give de bedste rammer for vækst og velfærd i vores kommune. Derfor er vores ambition, at vi inden 2030 vil have 250 flere i uddannelse, 500 flere indbyggere og 1.000 flere arbejdspladser i Haderslev Kommune.
Alt det kan du blive en del af med et job hos os i Haderslev Kommune.


Denne jobannonce blev oprindeligt opslået på https://www.ofir.dk/
(Den originale annonce kan ses på: https://www.ofir.dk/showojob?ofirid=079e562a)

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Haderslev Kommune

-Virksomheden tilbyder:

-Arbejdsgiver:

Haderslev Kommune - Bostedet Østergade, Østergade, 6500 Vojens

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 22-04-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/6022731

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet