Næstkommanderende med teknisk baggrund og flair for kvalitets – og forandringsledelse til Logistics Quality Management

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Fighter Wing søger en officer med interesse for vedvarende luftdygtighed til Logistics Quality Management. Er du proaktiv og ansvarsbevidst i opgaveløsningen? Og har du gode leder- og samarbejdsevner på tværs af myndigheder? Så er du måske vores nye kollega

Om os

På Danmarks base for de nuværende kampfly, F-16, er Fighter Wing Skrydstrup aktør på mange forskellige opgaver. Vi står foran implementeringen af verdens mest avancerede kampfly, F-35, og dette generationsskifte inden for moderne og innovativ teknologi understreger betydningen af dygtige, engagerede og professionelle kollegaer ved den kommende F-35 Wing.
Vi har en stolt tradition med 40 års erfaring med F-16. Gennem kontinuerlig træning samt tilførsel af dedikerede medarbejdere, sørger vi for at fastholde den førende position blandt vores samarbejdspartnere.

Ved Fighter Wing Skrydstrup sætter professionalismen sit præg på hele organisationen, også med fokus på de individuelle succeser. Vi vægter en ordentlig omgangstone højt og kan byde på en kultur, der åbner op for dette tætte sammenhold. Alt dette er med til at skabe en helt særlig arbejdsplads, hvor ikke alle dage er ens.

Hos os er engagement og kompetencer det vigtigste - ikke efternavn, køn eller alder.

Om enheden:
FW er driftskoordinerende myndighed for F-16 og F-35, hvorunder Logistics Group bl.a. forestår drifts – og planlægningsopgaver i relation til logistik samt vedligeholdelse og reparation af F-16 og F-35 fly inklusiv støtteudstyr.

I Logistics Quality Management indgår du i en stab på 4 medarbejdere, som har til hovedopgave at sikre efterlevelse af Danish Military Airworthiness Requirements (DKMAR) for vedligeholdelsesorganisationen med direkte reference til Chef Logistics Group.

Om stillingen

Stillingen som næstkommanderende ved Logistics Quality Management er forankret i Fighter Wing Skrydstrup Logistics Group.
Din primære opgave, er at bidrage til at FW vedligeholdelsesorganisation efterlever de, i DKMAR M, 145 og 147, fastsatte rammer for vedligeholdelse af fly, flykomponenter og intern uddannelse på FW.

Delopgaver inden for dette felt spænder vidt, men varierer mellem monitering og sparring med vedligeholdelsesorganisationen i luftdygtigheds – og flyvesikkerhedshenseende samt rådgivning af DKMAR Wing Quality Manager (DKMAR WQM).

Stillingen omfatter blandt andet opgaver i forbindelse med drift og løbende udvikling af DKMAR på Fighter Wing Skrydstrup (FW).

Om dig

Du er kaptajn eller egnet premierløjtnant i Flyvevåbnet med baggrund som teknisk officer og har minimum to års erfaring i en DKMAR 145 organisation eller lignende.
Hvis du er premierløjtnant og ikke har gennemført Føringskursus/VUK eller anden relevant uddannelse på tilsvarende niveau, vil der være mulighed for at indgå en uddannelsesaftale og du vil i perioden frem til en eventuel udnævnelse i stillingen, bestride stillingen som funktion i højere stilling.

Du har solide ledelsesmæssige kompetencer og gerne erfaring med ledelse af højt specialiserede og engagerede medarbejdere, og du evner at skabe sunde og gode samarbejdsrelationer på tværs af en organisation med forskelligheder.

Du har gode kommunikative egenskaber, både i skrift og i tale på dansk og engelsk, da du i stillingen har en bred kontaktflade til samarbejdspartnere, både internt på Fighter Wing Skrydstrup, eksternt i det øvrige flyvevåben og på tværs af Forsvarets organisation.

Du har et godt kendskab til det flytekniske område, gerne kampfly vedligeholdelsesopgaver eller tilsvarende.

Du interesserer dig for eller har arbejdet med flyvesikkerhed og luftdygtighed samt kvalitets – og forandringsledelse og evner at favne balancering mellem kvalitet og operativ effekt. Du skal gennem det personlige eksempel bidrage til en positiv feedback kultur, hvor der er fokus på løbende forbedringer for hele organisationen.

Du skal føle dig hjemme i en abstrakt opgaveløsning, hvor du virker som sparringspartner og vidensperson, og ikke selv har hands-on på den endelige løsning af opgaven.

I stillingen vil du i relation til DKMAR blive udpeget til Deputy for DKMAR WQM. Det er herfor et krav, at du i løbet af seks måneder kan godkendes inden for krav fremsat i DKMAR M, 145 og 147.

Det er derfor en fordel, hvis du har kendskab til flyvesikkerhedsvirket i flyvevåbnet, DKMAR M, 145 og 147 og generelt kendskab til kvalitetsledelses-, styrings- og sikringssystemer. Endvidere vil det være en fordel, hvis du har auditoruddannelse og auditerfaring.

Du får den nødvendige introduktion til opgaverne samt relevant efteruddannelse efter ansættelse i stillingen.

Ansættelsesvilkår

Stillingen besættes efter protokollat til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter.
Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Har du spørgsmål til stillingen er du velkommen til at kontakte CH Logistics Quality Management Mark Holm Vadfelth tlf. +45 72 84 90 05 eller FW--L-LQM01@mil.dk

Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent Nur Arabaci Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 99 35.

Ansøgningsfristen er d. 2 januar 2024. Samtaler forventes afholdt derefter.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Fighter Wing Skrydstrup er placeret i Haderslev kommune. Vi har et tæt samarbejde med Haderslev Kommune vedr. bl.a. tilflytterservice og job-match for medtilflyttende partnere.

For Haderslev Kommune tilflytterservice og kontakt til boligforeninger i Haderslev og omegn - Læs mere på: www.boihaderslev.dk eller kontakt Haderslev Kommunes bosætningskonsulent Cathrine Mølgaard Andersen tlf.: 24660312

For sparring omkring jobsøgning og videreformidling af CV til lokale virksomheder i nærområdet, kontakt da vores lokale HR-Partner Eva Thomsen, på FPS-EET@mil.dk.

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Haderslev Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Flyvestation Skrydstrup, Lilholtvej , 6500 Vojens

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 02-01-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5948829

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet