Haderslev Kommune søger anonyme tip i sagen om tidligere leder på Louiseskolen

Foto: Haderslev kommune.
dato

Haderslev Kommune åbner postkasse for oplysninger om sagen vedrørende Louiseskolen

Haderslev Kommune indgår i en proces, hvor en omfattende redegørelse for sagen omkring den tidligere leder på Louiseskolen skal udarbejdes. Dette initiativ tager sigte på at kaste lys over hændelser og forvaltningsprocesser forbundet med lederens afskedigelse.

Med henblik på at indsamle så meget information som muligt, åbner Kommunen en postkasse, der tilbyder en kanal, hvor borgere og involverede anonymt kan indsende relevante oplysninger. Formålet med denne postkasse er at sikre, at alle, der har kendskab til forhold omkring sagen, kan bidrage med deres viden uden bekymring for eventuelle negative konsekvenser.

Alle interesserede opfordres til at indsende deres oplysninger senest den 10. april 2024 for at sikre, at deres input kan medtages i redegørelsen. Målet med redegørelsen er ikke blot at kaste lys over den pågældende sag, men også at identificere tiltag, der kan forebygge lignende hændelser i fremtiden.

Det præciseres, at den kommende redegørelse primært vil fokusere på de forvaltningsmæssige aspekter af afskedigelsesprocessen af den tidligere skoleleder. Redegørelsen vil ikke berøre eventuelle strafferetslige spørgsmål relateret til sagen.

Økonomiudvalget i Haderslev Kommune har planlagt at drøfte redegørelsen den 23. april 2024, hvor det forventes, at udvalget vil vurdere de indsamlede informationer og de eventuelle implikationer for fremtidig praksis på området.

Initiativet viser Haderslev Kommunes engagement i at sikre åbenhed og retfærdighed i den pågældende sag og understreger vigtigheden af borgerdeltagelse i processen. Det bliver interessant at se, hvilke resultater og fremtidige tiltag denne redegørelse vil føre med sig.

https://www.haderslev.dk/nyheder/kom-med-oplysninger-til-sagen-om-louiseskolen/

Kilde: Haderslev Kommune