F-35 Mission Planner til Eskadrille 727

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Har du evnerne og lysten til, at beskæftige dig med missionsplanlægning hos Flyvevåbnets skarpeste kampfly-eskadrille? I jobbet som F-35 Mission Planner bliver du en del af Flyvevåbnets skarpe ende, og en nøglespiller i den operative drift og opgaveløsning med F-35.

Om os

Eskadrille 727 er Fighter Wings primære kampflyeskadrille.

Vi er en operativ enhed, der både inkluderer jagerpiloter, mission plannere, IT-medarbejdere, efterretningsfolk, samt andre støttefunktioner.

I eskadrillens mission planning-sektion, er vores primære opgave, som navnet antyder, at planlægge de missioner, som vores kampfly skal ud på. Det gør vi i forbindelse med daglig træningsflyvning herhjemme, samt under øvelser, og internationale operationer, hvor danske kampfly indgår.

Vi arbejder ud fra mange forskellige datasæt, hvor det meste arbejde primært foregår via digitale applikationer på forskellige systemer.

I mission planning-sektionen har vi et tæt samarbejde med eskadrillens piloter, men vi arbejder også sammen med mange andre specialer. Vores sektion spiller derfor en samlende og central rolle i dagligdages operative virke.

Vores professionelle fokus ligger i at skabe rammerne for eksekvering af gode, sikre, og vellykkede missioner med kampfly. Vi har dog også et andet fokus, som vi ligeledes vægter særligt højt – nemlig det sociale aspekt i arbejdet. For os er det vigtigt, at vi fungerer godt sammen som et team, og at den enkelte medarbejder oplever at have en god work/life-balance.

Vi støtter hinanden, vi har plads til forskelligheder, og vi har efter vores egen overbevisning nogle af Verdens bedste arbejdskolleger.


Om stillingen

Som sergent i mission planning sektionen, vil du blive givet nogle ansvarsområder der vedrører enten personelmæssige, eller administrative opgaver på laveste mellemlederniveau, ved siden af dit primære virke som mission planner.

Du vil bl.a. komme til at arbejde tæt sammen med piloter omkring forberedelse af missioner.

Du er med til at producere en stor del af det materiale som skal bruges ifm. flyvning. Disse opgaver kan bl.a. omfatte: fastlæggelse af ruter, brændstofberegninger, våbendata, trusler, mål og meget mere. Herudover assisterer du ved evaluering af den gennemførte mission.

Det forventes, at du som sergent i mission planning bistår driftsledelsen med din erfaring og evne til at planlægge mere komplekse missionstyper, samt aktivt kan bistå uddannelsen af nye mission planner elever.

Du skal forvente en del rejseaktivitet i forbindelse med deltagelse på øvelser og kurser i udlandet, samt være parat til at indgå i internationale operationer, hvor danske kampfly indgår.

Personel på befalingsmandsniveau forventes at kunne indtræde som holdfører for resten af mission planner-gruppen ifm. øvelser og udsendelser.

Vi ser gerne, at du som kommende mellemleder i sektionen, har et forudgående kendskab til de systemer der anvendes til missionsplanlægning med kampfly.

Den kandidat vi søger, skal være god til at samarbejde på tværs af mange funktioner, og skal kunne navigere i et udfordrende, og til tider intenst miljø, hvor tingene ofte går stærkt.


Om dig

Det forventes, at du er uddannet sergent i Forsvaret, eller vurderet egnet til gennemgang af grundlæggende sergentuddannelse (GSU).

Det forventes at du har grundlæggende erfaring med missionsplanlægning på F-16 og/eller F-35.

Endvidere ser vi gerne, at du:
• Er en holdspiller, der trives i et tæt samarbejde med andre.
• Er stærk i skriftlig såvel som mundtlig kommunikation - både på dansk og engelsk.
• Har flair for IT, og kan lide at arbejde periodisk fokuseret med dette.
• Trives i et operativt, dynamisk og foranderligt miljø.
• Kan prioritere og bevare det fulde overblik i travle situationer.
• Har sans for detaljen.
• Er opsøgende og proaktiv i opgaveløsningen.
• Kan løse flere opgaver samtidigt, alt imens du bevarer det fulde overblik.
• Har en naturlig interesse for flyvning.
• Kan varetage ledelsesmæssige- og administrative opgaver på laveste mellemlederniveau.


Ansættelsesvilkår

Stillingen er en sergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en i konstabelgruppen med et godt udviklingspotentiale.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravet, kan du ansættes på en uddannelsesaftale, hvor du forpligter dig til at gennemføre og relevant uddannelseskrav. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau. Udnævnelse til sergent kan finde sted, når uddannelseskrav og Forsvarets fysiske basiskrav er opfyldt, samt når du har en godkendt helbreds- og tandlægevurdering og honorer de almene krav for udnævnelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Skrydstrup.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte sektionen på mail FW-O-727MP01@MIL.DK eller tlf. 72 84 97 91.
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent seniorsergent Tobias Bredahl Steen Jensen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 72 81 92 82 eller mail FPS-TBJ@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfristen er fredag d. 11. december 2023. Ansættelsessamtaler forventes afholdt i slutningen af uge 49.

Stillingen forventes besat pr. 1. januar 2024.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FIGTHER WING:
På Danmarks base for de nuværende kampfly, F-16, er Fighter Wing Skrydstrup aktør på mange forskellige opgaver. Vi står foran implementeringen af verdens mest avancerede kampfly, F-35, og dette generationsskifte inden for moderne og innovativ teknologi understreger betydningen af dygtige, engagerede og professionelle kollegaer ved den kommende F-35 Wing.
Vi har en stolt tradition med 40 års erfaring med F-16. Gennem kontinuerlig træning samt tilførsel af dedikerede medarbejdere, sørger vi for at fastholde den førende position blandt vores samarbejdspartnere.
Ved Fighter Wing Skrydstrup sætter professionalismen sit præg på hele organisationen, også med fokus på de individuelle succeser. Vi vægter en ordentlig omgangstone højt og kan byde på en kultur, der åbner op for dette tætte sammenhold. Alt dette er med til at skabe en helt særlig arbejdsplads, hvor ikke alle dage er ens.
Hos os er engagement og kompetencer det vigtigste - ikke efternavn, køn eller alder.

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Haderslev Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Flyvestation Skrydstrup, Lilholtvej , 6500 Vojens

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 11-12-2023; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5948463

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet