F-35 Information System Security Officer til Lightning Security Afdelingen i Flyverkommandoen på Flyvestation Skrydstrup

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Har du interesse for fly og sikkerhed? Kunne du tænke dig, at blive en del af en spændende og anderledes arbejdsplads med fokus og ansvar for informationssikkerheden ved og omkring Flyvevåbnets F-35 kapaciteten?
Så er du måske vores nye Information System Security Officer til Lightning Security Afdelingen ved Flyverkommandoen.

Om os

Flyverkommandoen er overordnet ansvarlig for de underlagte myndigheder, herunder Flyvevåbnets fem wings samt Joint Movement and Transportation Organization.

Foruden disse, samarbejder Flyverkommandoen med Forsvarskommandoen og de øvrige styrelser under Forsvarsministeriets område samt en række nationale og internationale samarbejdspartnere.

Flyverkommandoen består af en stab indeholdende en ledelsessektion og to divisioner samt Aviation Safety, Lightning Security og et adjudantur direkte underlagt chefen for Flyverkommandoen.

Flyverkommandoen vægter professionalisme med fokus på den operative opgaveløsning under hensyntagen til ressourcemæssige og personelmæssige forhold.

Staben som arbejdsplads er fleksibel med et godt arbejdsmiljø, men også præget af perioder med høj intensitet og travlhed.

Om stillingen

Som vores nye Information System Security Officer vil du indgå i vagtrosten som daglig leder for vagtgående informationssikkerhedsspecialister ved F-35 kapaciteten.

Den væsentligste opgave omfatter den informationssikkerhedsmæssige drift af F-35 operationsfaciliteter på Flyvestation Skrydstrup.

Som Information System Security Officer vil de konkrete arbejdsopgaver i stillingen omfatte, men er ikke begrænsede til, at:
• Varetage den daglige opretholdelse af informationssikkerheden omkring F-35 kapaciteten.
• Være ansvarlig for gennemførelse af kontroller inden for vagtholdets opgaveportefølje.
• Udføre daglige kontroller af informationssystemer tilknyttet F-35 kapaciteten.
• Registrere og rapportere informationssikkerhedshændelser.
• Vedligeholde og udvikle IT- sikkerhedspolitikker.
• Behandle oprettelse af konti og adgangsprofiler til F-35 operationsfaciliteter.
• Vedligeholde og udvikle informationssikkerheds grundtræningsprogram.
• Deltage i eftersyn og vedligeholdelse af informationssikkerhedssystemer.
• Deltager i gennemførelse af den IT relaterede del af den årlige selvinspektion af F-35 operationsfaciliteter.

I stillingen vil der være behov for gode engelskkundskaber, idet en del af den daglige koordination foregår med internationale samarbejdspartnere.
Endvidere skal det forventes, at der efter ansættelse i stillingen vil være et behov for efteruddannelse.

Om dig

Vi forestiller os, at du har en relevant IT uddannelse, eller har tilsvarende erhvervserfaring, med et bredt kendskab til cyber- og informationssikkerhed. Derudover ser vi gerne at du har flere års erfaring med cyber- og informationssikkerhed, herunder har kendskab til og evt. arbejdet med databeskyttelseslovgivning og ISO 2700x. Endeligt vil det være en fordel, men ikke et krav, at du har relevant efteruddannelse og certificeringer, som for eksempel Risk Management Framework, CISM m.fl.

Du har en professionel tilgang til jobbet, og du har en serviceorienteret tilgang i mødet med kunderne. Samtidig formår du at indgå i samarbejde på mange forskellige niveauer, da det er en stilling med mange relationer til kunder, partnere og andre interessenter både i, men også uden for organisationen.

Du kan arbejde selvstændigt, er initiativrig, udadvendt og imødekommende. Du er ansvarlig i din opgavehåndering og arbejder løsningsorienteret. Stillingen er udfordrende på mange områder og er præget af en omskiftelig hverdag. Det forventes derfor at du løbende tilpasser dig til de ændrede krav og vilkår i opgaveløsningen, samt udviser omstillingsparathed.

IT-sikkerhed er et afgørende omdrejningspunkt i den daglige drift og grundlæggende skal du kunne se vigtigheden af, at vores informationer (dokumenter, data, oplysninger) ikke må tabe fortrolighed, integritet eller tilgængelighed.

Du skal derfor være med til at skærpe opmærksomheden overfor eventuelle trusler og/eller adfærd, som kan kompromittere vores informationssikkerhed. Du skal være med til at udvikle en sikkerhedskultur, der kan påvirke medarbejdernes adfærd, der samlet set hæver kvaliteten inden for IT-sikkerhedsområdet.

Ansættelsesvilkår

Stillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en sergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse indenfor en kortere årrække. I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på senere udnævnelse.
Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være Skrydstrup.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte Kasper Høgedal på telefon 72 81 16 27.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent seniorsergent René Lund ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 68 eller på mail FPS-RJL@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 15. december 2023 og samtaler forventes afholdt løbende. Stillingen ønskes besat snarest muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Haderslev Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Flyvestation Skrydstrup, Lilholtvej , 6500 Vojens

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 15-12-2023; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5950383

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet